Viherrakentaminen

suomi

Viherrakennusmaa-analyysi

Rakentamisvaiheessa kasvualustan laatuun tehdyt panostukset kantavat pitkälle ylläpitovuosiin. Korkealaatuisten ja tarkasti tutkittujen kasvualustamateriaalien käytöllä saavutetaan säästöjä viheralueiden istutusten ja  nurmikoiden hoidossa.

Viherpakettianalyysit

Viherpaketit ovat kasvussa olevien istutus- ja nurmialueiden hoitoon tarkoitettuja tutkimuksia.

Tarvittaessa näihin analyyseihin saa tilattua myös kalkitus- ja lannoitusohjeet, jotka pohjautuvat Viherympäristöliiton suosituksiin.

Nurmikkosarja 

Nurmikkosarja on  erityisesti  urheilukenttien  hoitoon tarkoitettu maa-analyysipaketti, joka sisältää maan ravinnetilan seurannan koko kasvukauden ajan. Oikeaan aikaan tehty lannoitus auttaa pitämään nurmikon kunnossa kovassakin kulutuksessa. Nurmikkosarjaan kannattaa tilata myös analyysituloksiin perustuvat kalkitus- ja lannoitusohjeet.

Nurmikkosarjaan kuuluu kaksi analyysikertaa: 1. näyte aikaisin keväällä huhti-/ toukokuussa eli heti kentän sulamisen / kuivumisen jälkeen sekä 2. näyte elokuun alkupuolella.

Golfkenttäpaketti

Golfkenttäpaketti on tarkoitettu viheriöiden ja väylien hoitoon kasvukaudella. Golfkenttien lannoituksen tarkentamiseen suosittelemme maanäytteiden ottamista vähintään kerran vuodessa,  mutta mielellään sekä ennen kauden alkua sekä jälleen syksyllä. Mikäli syysnäytteet otetaan elokuun alkupuolella, voidaan analyysituloksia käyttää jo kyseisen syksyn lannoituksen suunnitteluun.

Golfkenttätutkimus, USGA

USGA standardin mukainen golfkenttätutkimus sisältää seuraavat analyysit: ilmakapasiteetti, vesikapasiteetti, vedenpidätyskyky, irtotiheys, tilavuuspaino, vedenläpäisykyky ja orgaaninen aines.
Lisäksi voi tilata raekokotutkimuksen (USGA).

Kattokasvualustatutkimus, InfraRYL

Tutkimus sisäsältää seuraavat analyysit: pH, johtokyky, liukoinen typpi, -fosfori, -kalium, kuiva-aine, hehkutushäviö, tilavuuspaino, orgaanisen aineksen määrä, vedenpidätyskyky, täysmärkäpaino ja kuivapaino