Kompostit, tuhkat, lietteet

suomi

Tutkimme erilaisten teollisuuden jäteaineiden soveltuvuutta maaparannus- tai maanrakennuskäyttöön. Tällaisia tutkimuksia teemme esimerkiksi:

• lämpö- ja sähkölaitosten biotuhkista
• yhdyskuntien jätevesilietteistä
• komposteista
• metsäteollisuuden biolietteistä yms. prosessiteollisuuden sivutuotteista
• maanparannusaineiden rakennetutkimukset

Edellisten tutkimusten lisäksi teemme analyysejä valmiista kasvualustoista myös lannoituslain mukaisilla menetelmillä.
Maanparannuskäytön lisäksi teemme myös jäteaineen kaatopaikalle sijoitusta varten liukoisuustestejä yksivaiheisella DIN-uuttotestillä.