Kotieläintilan analyysit (lantanäyte, rehunäyte)

suomi

Lantanäyte

Kotieläintilalla on oltava voimassa oleva lanta-analyysi, uusimisväli enintään 5 vuotta, koskien kaikkia karjalantaa tuottavia ja käyttäviä tiloja. Lantojen ravinnepitoisuudet vaihtelevat vuosittain esim. rehujen laadun  ja ruokinnan voimakkuudesta johtuen, joten suosittelemme lanta-analyysin teettämistä vuosittain. Viljelysuunnitelmaa varten kannattaa lannasta analysoida myös fosfori ja kalium.

Rehunäyte

Rehunäytteitä otetaan kotoisista rehuista vuosittain, tasapainoista ruokinnan suunnittelua varten. Rehuanalyysillä saadaan selville ravinnepitoisuudet, rehuarvot (halutuille eläinryhmille), tarvittaessa myös sokeripitoisuus sekä mikrobiologinen laatu (kokonaisbakteerit, hiivat ja homeet). Kemiallisella rehuanalyysillä voidaan tutkia erilaisia rehuja, kuten ape- ja liemirehuja, rypsiä, perunaa, härkäpapua jne. Myös hometoksiinimääritykset tai vitamiinimääritykset rehuista kuuluvat valikoimaan.

NIR-rehuanalysointi

Kotoiset rehut, heinä, säilörehu ja säilöheinä soveltuvat hyvin tutkittavaksi NIR-analytiikalla. Tilaussaatteella on ilmoitaan eläinlaji sekä  rehun taustatiedot rehuarvojen laskentaa varten. Analyysitulokset toimitetaan asiakkaalle tulospöytäkirjalla, jossa on huomioitu eläinryhmän mukainen rehuarvolaskenta. Laajaan säilörehupakettiin kuuluu Silage Manager -tulkinta, joka antaa tarkempaa tietoa rehun laadusta sekä viljelytekniikkaan liittyvistä muutostarpeista ja suosituksista, kts. esimerkkiraportti. Eläinten terveydelle tärkeät kivennäis- ja hivenmääritykset kannattaa tilata samalla, kun näytteestä tehdään normaali NIR-rehuanalyysi.

Lisätietoja analyysipaketeista: Säilörehupaketti, Laaja säilörehupaketti, Heinäpaketti, Lisähivenpaketti, Seleeni, Rehuvilja-analyysi

Tarkista oheisista taulukoista monipuolisten NIR-analyysipakettien sisällöt ja soveltuvuus eri rehutyypeille.

Hevosten rehut

Hevosten rehuille on oma rehuanalyysivalikoima. Rehuanalyysiä (NIR) voidaan täydentää kivennäismäärityksillä sekä mikrobiologisilla määrityksillä. Rehearvolaskenta tehdään hevosille, samoin tulkinta mikrobiologisesta laadusta.

Kun tilaat analyysin Viljavuuspalvelulta, saat samalla 30 päivän kokeilulisenssin PC-Horse ruokintasuunnitteluohjelmaan.