Maanäyte,viljavuustutkimus, kasvianalyysi

suomi

 

Uutta 2016:
Perustutkimus sisältää nyt myös laskennallisen kationinvaihtokapasiteetin, lisätietoja.

Viljavuustutkimus

Tilakohtainen ympäristökorvausjärjestelmä ohjaa maanäytteiden ottamista ja viljavuustutkimusten tekoa. Ohjeiden mukaan maanäytteet ovat voimassa viisi vuotta ja jokaiselta yli puolen hehtaarin peruslohkolta on oltava oma näyte. Alle 0,5 ha lohkoja voidaan yhdistää tietyin ehdoin viereiseen lohkoon. Yksi näyte voi edustaa korkeintaan 5 hehtaarin peltopinta-alaa, mutta suositeltavinta on ottaa maanäytteet maalajikohtaisesti. Täsmäviljelynäytteet otetaan max 2 ha yhtä näytettä kohden.

Tutkimuksen voimassaoloaika

Viljavuustutkimuksen tulokset ovat voimassa tilakohtaisen ympäristökorvausjärjestelmän mukaan vilja- ja  nurmitiloilla sekä avomaan vihannesviljelyssä 5 vuotta. Perusta peltojesi lannoitus ja kalkitus säännöllisiin viljavuustutkimuksiin.

Sähköinen tilaus, Tilauslaari

Tilauslomakkeet ovat ruudulla täytettäviä ja tulostetaan maanäyte paketin mukaan. Vaihtoehtoisesti maanäytteet voidaan paikantaa oman tilan sähköisille kartoille, jolloin myös viljavuustutkimuksen tulokset palautuvat samoille kartoilla. Sähköisten palveluiden ohella entiset paperikartat ja pöytäkirjat toimitetaan edelleen niin haluttaessa.

Tuloslaari

Analyysitulokset löytyvät Tuloslaarista sekä pöytäkirjoilla että siirtotiedostoina suunnitteluohjelmiin vientiä varten.

 

Kasvianalyysi

Kasvianalyysin avulla voidaan tarkentaa lannoitusta ja selvittää kasvuston piilevät ravinnepuutteet. Vähäiset ravinnepuutteet eivät välttämättä näy kasvustossa, mutta ne heikentävät sadon määrää ja laatua. Kasvianalyysi antaa tarkennettua tietoa kasvukauden aikana kasvin käytettävissä olevista ravinteista.

Kasvianalyysi kannattaa erityisesti tehdä kun:

  • kasvuston kasvupotentiaali on suuri (ravinteiden riittävyys)
  • epäillään ravinnepuutetta kasvin ulkonäön perusteella
  • kasvukauden alun olosuhteet ovat poikkeukselliset
  • viljavuustutkimuksessa ei ole tutkittu hivenravinteita (maa-analyysinä vain perustutkimus)

Viljoilla sopiva näytteenoton ajankohta on pensomisvaiheesta lippulehtivaiheeseen asti.

Lisätietoja analyysipaketeista